มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน บ้านถูกไฟใหม้

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมาย นายสกล ไชยธงรัตน์ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวนการกลุ่มอำนวยการ บุคลากรในกลุ่มอำนวยการ และคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลัง ผู้ปกครองและนักเรียน เด็กชายปรมินทร์ พันธมา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ที่บ้านเกิดไฟไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร พร้อมมอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 5,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 8 บ้านดอนชาด ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด