ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พบเพื่อนครูกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบเพื่อนครู พร้อมได้รับเกียรติเป็นประธานในการประชุม พบปะ รับมอบนโยบาย กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ นายกรุงศรี ศิริปะกะ นางสุดารัตน์ มงคลกุล โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด