มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ให้กับ เด็กชายภูมิรพี ศรีประทุม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมมอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ให้กับ เด็กชายภูมิรพี ศรีประทุม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) เนื่องจากได้ประสบอุบัติเหตุ แขนด้านซ้ายหัก จำนวน 2,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด