ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด