สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโพธิ์ชัยมอบโหวต

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รับมอบเสาประติมากรรมทรงโหวด มูลค่า 10,000 บาท จากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโพธิ์ชัย นำโดย นายพุทธา โคตรพิมพ์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วย นายรังษี เวียงธรรม ครูบ้านหนองแวงใหญ่ ช่างในการก่อสร้างพร้อมติดตั้งเสาโหวดบริเวณทางเข้า ทางออก และบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน พร้อมคณะ เพื่อความสวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด