กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระธาตุอุปมุง ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระธาตุอุปมุง ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม ตัดหญ้า ทาสีกำแพงและทาสีเส้นจราจรภายในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ให้มีความสะอาด สวยงามยิ่งขึ้น นำโดย นายสุภาพ สุริโย นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโพนทอง นายชัยวัฒน์ บูระพา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระธาตุอุปมุง คณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูกลุ่มพัฒนาคุณภาพศึกษาพระธาตุอุปมุง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด