พิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในระดับสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี ร่วมกับ โรงเรียนในกลุ่มตำบลขวาว

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมาย นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในระดับสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี ร่วมกับ โรงเรียนในกลุ่มตำบลขวาว โดยมี นายปัญญา ศรีนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด