ประธานในการประชุมนโยบาย จุดเน้นพิเศษ และประเด็นท้าทาย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมนโยบาย จุดเน้นพิเศษ และประเด็นท้าทาย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ครั้งที่ 3/2565 โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ทีมบอร์ดบริหาร และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเบญจเสมา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด