ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษหรือครูผู้สอนชาวไทย และตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาจีนหรือครูผู้สอนชาวไทย ในโรงเรียนคุณภาพชุมชน