ประชุมเสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นางยาใจ ยันตะบุศย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด