ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเบญจเสมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด