ร่วมพิธีรับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี พ.ศ. 2564 เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขยายผลให้แก่ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาในสังกัด

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี พ.ศ. 2564 เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขยายผลให้แก่ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาในสังกัด เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ได้เรียนรู้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกในความเป็นไทย โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 ให้กับตัวแทนส่วนราชการ จำนวน 9 หน่วยงาน ณ ที่โถงหน้าห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด