ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานห้องเรียน IEP รร.อนุบาลเมืองเสลภูมิ

วันที่ 16 มีนาคม 2565 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษหลักสูตรการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษแบบเข้ม Intensive English Program (IEP) ประจำปีการศึกษา 2564 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานห้องเรียน IEP ณ ห้องประชุม IEP โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด