ประธานฝ่ายฆราวาสทอดผ้าไตรเอกมหาบังสุกุลและวางดอกไม้จันทน์ ในพิธีฌาปนกิจศพ นายพยุง วรรณทอง

พิธีงานฌาปนกิจศพ นายพยุง วรรณทอง
วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสทอดผ้าไตรเอกมหาบังสุกุลและวางดอกไม้จันทน์ ในพิธีฌาปนกิจศพ นายพยุง วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเขาทอง โดยมี นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดป่าสันติวิริยาราม ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด