ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.รอ.3

วันที่ 16 มีนาคม 2565 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เยี่ยมให้คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากอำเภอเสลภูมิ อำเภอโพธิ์ชัย และอำเภอหนองพอก ที่ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ สำนักงานให้ดูสวยงามและมีสีสันสดใส เป็นจุดเช็คอินที่สวยงาม ร่วมปลูกต้นไม้ให้มีความร่มรื่น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด