ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนพบปะคณะครู เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนพบปะคณะครู เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยมี นายวิระยูร คำอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด