ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านท่าเสียว

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนพบปะคณะครู เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเสียว ในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยมี นายเสกสิทธิ์ พิมพ์พรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสียว และคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้นำเสนอผลงานต่างๆของโรงเรียน และคณะครู ณ โรงเรียนบ้านท่าเสียว อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด