พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โรงเรียนคุณภาพ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเบญจเสมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด