ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนพบปะคณะครู เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านโคกหนองบัว ในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยมี นายนิวัตร กมลแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหนองบัว และคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้นำเสนอผลงานต่างๆของโรงเรียน และคณะครู ณ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด