ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนพบปะคณะครู เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยมี ว่าที่ ร.ท.ภานุ จันทนามล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธ์ศรี และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด