ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองนกทา จัดติวเตรียมสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 11.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองนกทา จัดติวเตรียมสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยมี คณะครูโรงเรียนบ้านหนองนกทาให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด