ลงพื้นที่ร่วมทำบุญกุ้มข้าว เพื่อการศึกษาและตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมทำบุญกุ้มข้าว เพื่อการศึกษาและตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกกุงหนองหงส์หนองไฮ ในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยมี นายนิวัฒน์ บุศเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด