ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และพบปะให้กำลังใจ รร.ชุมชนนาทมโคกก่อง

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และพบปะให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรค ให้คำแนะนำ อีกทั้งยังดูสภาพบริบทโดยรอบอาคารเรียน ณ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด