โครงการลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รร.บ้านทรายขาวหนองแป้นฯ

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายชัชชัย เพียรชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมือง ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองเสลภูมิ ได้กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน ได้แก่ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน และทาสีจุดต่างๆ ตกแต่งให้มีความสะอาด สวยงาม ณ โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด