ติดตามการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ รร.อนุบาลโพนทอง

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นายกรุงศรี ศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ติดตามการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) โรงเรียนอนุบาลโพนทอง พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการสอน การจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับคณะครู และเทคนิคการเรียนให้กับนักเรียน โดยมี นายกิตติพัศ นพนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพนทอง และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด