ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายสมหมาย อุ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโคหนองแค นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเสลภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน คณะผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายวัชรากรณ์ วันชา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง และคณะครู นำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน โรงเรียนคุณภาพ และให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด