มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน 3 โรงเรียน

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก สมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นายณัฐพล ไชยทอง รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี และ เจ้าหน้าที่ ได้เป็นตัวแทนมอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน 1. ครอบครัวของ ด.ช.ภูริทัศน์ ภูฆัง นักเรียนชั้น ป.3 และ ด.ญ.ธนิษฐา วินทะไชย นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด บ้านพักอาศัยเกิดพายุฤดูร้อนพัดทำให้หลังคาบ้านพักเสียหาย จำนวน 3,000 บาท 2. ครอบครัวของ ด.ญ.ปทิตตา แสงสว่าง นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด บ้านพักอาศัยเกิดพายุฤดูร้อนพัดทำให้หลังคาบ้านพักเสียหาย จำนวนช่วยเหลือ 2,000 บาท และ 3. ครอบครัวของ ด.ช.นพดล ผมเพ็ชร นักเรียนชั้น อ.3 นักเรียนโรงเรียนบ้านสีดากระพี้ประชาสรรค์ ประสบอุบัติเหตุพลัดตกเครื่องเล่น จำนวน 2,000 บาท โดยมีผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองให้การต้อนรับ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด