มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 2 โรงเรียน

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก สมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นายณัฐพล ไชยทอง รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี และ เจ้าหน้าที่ ได้เป็นตัวแทนมอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 2 โรงเรียน 1. ครอบครัวของ เด็กชายภัทรชนน์ แสงศักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 นักเรียนโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋ง และ 2.ครอบครัวของ เด็กชายชนาพร ชินทวัน นักเรียนชั้นอนุบาล 1 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮ ได้รับประสบอัคคีภัย โดยมีผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองให้การต้อนรับ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด