ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและร่วมถ่ายทำ VTR กิจกรรมพาน้องกลับมาเรียนของโรงเรียนบ้านโนนไชยศรี

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และร่วมถ่ายทำ VTR กิจกรรมพาน้องกลับมาเรียนของโรงเรียนบ้านโนนไชยศรี ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายเร่งด่วนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอภิรักษ์ สืบชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไชยศรี และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด