โครงการส่งเสริมคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 07.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานพิธีโครงการส่งเสริมคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียน ร่วมโครงการ โดยมีการทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีนายธีระวิทย์ เสมอโภค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด