ประชุมบอร์ดผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมบอร์ดผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2565 ร่วมปรึกษาหารือ แจ้งข้อราชการต่างๆ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด