โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศร้อยเอ็ด 3 เพชรมงกุฎ สาระวิชาคณิตศาสตร์

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศร้อยเอ็ด 3 เพชรมงกุฎ สาระวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมด้วย นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางวิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายกรุงศรี ศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายกิตติพัศ นพนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพนทอง และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด