ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมาย ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดีี และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ลานหน้าพระพุทธรูปสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด