ร่วมถ่ายทำ VTR ศูนย์ MOE Safety Center ความปลอดภัยสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมถ่ายทำ VTR ศูนย์ MOE Safety Center ความปลอดภัยสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี ซึ่งดำเนินกิจกรรมตามนโยบายเร่งด่วนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอภิรักษ์ สืบชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไชยศรี คณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการถ่ายทำ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด