วางพวงหรีดเคารพศพ นางสมเพชร เพียรชนะ มารดาของ นายชัชชัย เพียรชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมือง ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพเมืองเสลภูมิ และ นายจีรวัฒน์ เพียรชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ

วันที่ 22 เมษายน 2565 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วางพวงหรีดเคารพศพ นางสมเพชร เพียรชนะ มารดาของ นายชัชชัย เพียรชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมือง ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพเมืองเสลภูมิ และ นายจีรวัฒน์ เพียรชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ พร้อมกันนี้ได้แสดงความเสียใจกับบุคลในครอบครัวที่ได้สูญเสียบุคคคลอันเป็นที่รักยิ่ง ณ บ้านบะหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด