โครงการชวนน้องใกล้บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง รับมอบ-ส่งมอบ ชุดเครื่องนอนสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล 2 จำนวน 22 โรงเรียน

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะเจ้าหน้าที่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับมอบชุดเครื่องนอนจาก นายทศพล ศิวิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ นายรังษี เวียงธรรม ข้าราชการครู ในนามตัวแทนพระครูปทุมวรรณาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบัวคำฝ่ายธรรมยุตและกลุ่มคนเบื้องหลังผู้ประสานงาน ได้มีจิตอันเป็นกุศลและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ห่างไกล 22 โรงเรียน ตามโครงการชวนน้องใกล้บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง โดยมอบชุดเครื่องนอนสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล 2 ปี 2565 ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต คลิ๊กชมภาพทั้งหมด