ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ติดตามข้อราชการสำคัญ (Morning Brief)

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 07.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ติดตามข้อราชการสำคัญ (Morning Brief) ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด