เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด