ให้กำลังใจคณะผู้บริหารและนักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ให้กำลังใจคณะผู้บริหารและนักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มสหวิทยาเขต อำเภอโพนทอง เด็กอายุ 5-11 ปี จำนวน 340 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านงิ้วหว่าน อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด