ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การดำเนินงานก้าวท้าใจและโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานศึกษา เขตสุขภาพที่ 7”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และบุคลากรในกลุ่ม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การดำเนินงานก้าวท้าใจและโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานศึกษา เขตสุขภาพที่ 7” (แบบออนไลน์) ณ ห้องศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด