เยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหารและนักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต และนายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางสาวน้ำผึ้ง คะเชนทน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวธณัฐนก คารวะ นักจิตวิทยาโรงเรียน เยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหารและนักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง เด็กอายุ 5-11 ปี ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง คลิ๊กชมภาพทั้งหมด