ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ครั้งที่ 1/2565 โดย ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยทีมบอร์ดบริหาร คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อประชุมนำเสนอนโยบายผู้บริหารและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเบญจเสมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด