โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน มีศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เป็นศูนย์ควบคุม กำกับดูแล โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคม ในชุมชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ มีการดำเนินกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ทาสีภายในโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานศึกษา มีผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน โดยมีดร.รัตนภรณ์ กัญญาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา และคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด