มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ เจ้าหน้าที่ ได้เป็นตัวแทนมอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ครอบครัวของ เด็กหญิงจิตตาภา พลเยี่ยม ชั้น ป.3 บ้านพักอาศัยประสบอัคคีภัย เสียหายทั้งหลัง จำนวนเงิน 5,000 บาท โดยมี นางสาวจินตนา หงส์ทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร คณะครู และผู้ปกครองให้การต้อนรับ ณ บ้านเลขที่ 256 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

17