มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านพรหมจรรย์

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ เจ้าหน้าที่ ได้เป็นตัวแทนมอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปกครอง ครอบครัวของเด็กหญิงอรพิณ อัศวภูมิ ชั้น ป.6 นักเรียนโรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ เสียชีวิตด้วยโรคโควิด 19 จำนวนเงิน 5,000 บาท โดยมีนายวิชัย ไกยวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ คณะครู และผู้ปกครองให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

17