เยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ รร.บ้านหนองใหญ่ทับครัว

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ เจ้าหน้าที่ เยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหารและนักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เด็กอายุ 5-11 ปี โดยมี นายทวีศักดิ์ มาตย์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด