โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 1

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 พร้อมด้วย นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมี นายทินกร ดวงประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีเสียด และ นายนพดล หลักกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแพง และคณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ ณ วัดคำน้ำจ๊าก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด