ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคัดเลือกรางวัลคุรุสภา เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทั่วไป สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด