ลงพื้นที่ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการเรียนการสอน โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการเรียนการสอน โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง โดยมี นายสมหมาย อุ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเสลภูมิ นายวัชรากรณ์ วันชา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด