ประธานเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2565 โดยมี นายพิชิต พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ และ นายทรงศักดิ์ เมฆเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงบึงงาม และคณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ ณ วัดคำน้ำจ๊าก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด